1. Cine suntem
SC LUKADI TRANSPORT SRL este o firmă care oferă servicii de transport persoane.

2. Date personale pe care le prelucrăm
SC LUKADI TRANSPORT SRL este un operator de date cu caracter personal, care prin intermediul website-ului www.transport-personal.ro colectează următoarele date:
• Nume și prenume
• E-mail
• Număr de telefon
• Mesaj
• Comportament online

3. De ce avem nevoie de ele
Datele personale sunt folosite pentru a vă oferi următoarele servicii:
În temeiul interesului nostru legitim de a vă răspunde la cererile de solicitări de preț, rezervări sau confirmări de comandă:
Nume și prenume – pentru a vă putea contacta
E-mail – pentru a vă putea contacta
Mesaj – pentru a vă putea răspunde cerințelor specifice
Număr de telefon – pentru a vă putea contacta

Cu consimțământul dumneavoastră, am dori să prelucrăm și următoarele date cu caracter personal:
Comportament online
• Istoria navigării – folosim aceste informații pentru a vă putea livra reclame personalizate. Mai multe informații regăsiți în pagina dedicate politicii de cookie.
• Activitate pe site – vom analiza activitatea dvs pe site-ul nostru www.transport-personal.ro pentru a identifica zonele de interes din site și pentru a face ajustările necesare dacă este nevoie.
Newsletter
• Nume și prenume – pentru a vă adresa newsletter-ul
• Email – pentru a vă putea trimite newsletter-ul

4. Ce facem cu ele
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul companiei LUKADI TRANSPORT SRL situată în România.
Folosim datele trimis prin intermediul formularului de Contact, exclusiv pentru a vă răspunde solicitărilor. Datele nu vor fi înstrăinate și nu vor fi folosite în alt scop.

5. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal
Datele dumneavoastră din mesaje și rezervări vor fi păstrate pe durata unui an în temeiul interesului nostru legitim de a analiza modul în care am răspuns solicitărilor dvs.
Datele dumneavoastră din newsletter vor fi păstrate pe durata de viață a newsletter-ului sau până când vă retrageți consimțământul.
Pentru istoria navigării datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate doar pe durata de viață a cookie-ului aferent. Mai multe detalii găsiti în politica de cookie.

6. Care sunt drepturile dvs?
Dacă există suspiciuni că datele personale pe care le avem despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, vă conferim dreptul de a solicita accesul la aceste informații, de a le corecta, de a cere ștergerea lor, de a solicita restricționarea prelucrării sau de a vă opune prelucrării. De asemenea, vă este garantat dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail protectia.datelor@transport-personal.ro.
Pentru a retrage consimțământul acordat pentru primirea newsletterului, vă rugăm să vă dezabonați direct din acesta sau să contactați responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail: protectia.datelor@transport-personal.ro.

Persoana responsabilă cu protecția datelor va lua imediat măsurile adecvate. De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro.